© 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ARCHAMO architektura Gdynia

PROJEKT I REALIZACJIA OSIEDLA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PTASIA W GDAŃSKU DLA GIS

Projekt Osiedla Ptasia, pierwszego osiedla komunalnego w Gdańsku powstał w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  w kooperacji z firmą Megaron generalnego wykonawcy inwestycji.

Za projekt odpowiadała firma Proconcept, w której na stanowisku kierownika projektu pracowałam i byłam odpowiedzialna za ten projekt.

W ramach tego projektu powstały 4 budynki o prostej i oszczędnej formie, bez zdobień, detali i balkonów. Budynki komunalne miały dostarczyć, wygodnych, ergonomicznych mieszkań w średnim standardzie.

Osiedle wraz z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę powstało w jeden rok, sama dokumentacja budowlano- wykonawcza w 3 miesiące.

Przedmiotem inwestycji była budowa osiedla mieszkaniowego, w którego skład wchodzą: 152 mieszkania, zgodne z wymaganym programem funkcjonalno- użytkowym przedstawionym przez inwestora.

Zagospodarowanie terenu

Osiedle jest zlokalizowane na działce wolnej od zabudowy i zieleni wysokiej. Kształt działki zbliżony jest do trójkąta wydłużonego w kierunku północnym. Teren jest w dużym stopniu zróżnicowany wysokościowo. Najniższa rzędna terenu wynosi  41,5 m n.p.m., a najwyższa 47,0 m n.p.m. W celu efektywnego wykorzystania powierzchni działki należało zmniejszyć spadki terenu, aby umożliwić lokalizację drogi, chodników, miejsc postojowych dlatego też niezbędne było zbudowanie muru oporowego wzdłuż wschodniej granicy działki, co wypłaszczyło cały teren i umożliwiło jego zagospodarowanie.

Układ urbanistyczny

Działka sąsiaduje z terenami o charakterze mieszkaniowym i znajduje się w dzielnicy intensywnie rozwijającej się w tym kierunku. Dzięki zaprojektowanemu układowi rozmieszczenia budynków było możliwe zachowanie znacznej odległości pomiędzy budynkami. Stworzyło to możliwość urządzenia przestrzeni wspólnej i zaprojektowania zieleni buforowej pomiędzy obiektami. Zaprojektowano cztery budynki: trzy trójklatkowe o orientacji północ- południe, i jeden dwuklapkowy zorientowany wschód- zachód wraz  z placami zabaw doświetlonymi od strony wschodniej i zachodniej wyposażonymi w obiekty małej architektury tj. , ławki, huśtawki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu. Zakomponowano zieleń wysoką i niską, tak aby stworzyć przestrzeń wspólną o wysokich walorach estetycznych.

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Wszystkie budynki są prostokątami w rzucie i w elewacjach, mają płaskie dachy z attykami. Zaprojektowane w prostej nowoczesnej formie, nieskomplikowane konstrukcyjnie, z precyzyjnie zaplanowana funkcją oraz ekonomiczne w budowie. Estetyka budynków jest współczesna: generalnie białe elewacje zostały od strony szczytu podkreślone poprzez kontrastujący, ostry kolor pomarańczowy, podwyższenie attyki oraz pogrubienie tynku. Dzięki takiemu zabiegowi budynki nabierają dynamizmu i nowoczesnego, minimalistycznego wyrazu.

Dla każdego mieszkania zostały zaplanowane komórki lokatorskie w piwnicy, dodatkowo znajdują się tam również pomieszczenia wózkarni i suszarni oraz pomieszczenia techniczne.

Osiedle jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, do wszystkich wejść do budynków prowadzą chodniki o nachyleniu nie przekraczającym 5%. Na drogach komunikacji wewnętrznej obiektu zastosowano drzwi o normatywnej szerokości, bez progów ,lub z progami o wysokości do 2cm. W budynkach wszystkie mieszkania na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
© 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. ARCHAMO architektura Gdynia